Constant workload trains students in group and team work; Small university that emphasises personal service; We aim for personal development and social participation; Friendly campus for individuals and families; Active quality control and innovative teaching methods; Welcome to Bifröst. Síðan hefur námið verið þróað og t.a.m hefur stafræn markaðssetning fengið aukið vægi. Social life . Viðskiptalögfræðin á Bifröst er að erlendri fyrirmynd og er sérhæft og krefjandi lögfræðinám, blanda af lögfræði og viðskiptafræði. This includes data values and the controlled vocabularies that house them. Meistaranám í forystu og stjórnun er fjölbreytt og krefjandi nám sem ætlað er að búa nemendur undir forystu- og stjórnunarstörf. Bifröst er viðskiptaháskóli sem hefur það markmið að mennta samfélagslega ábyrga leiðtoga. Háskólinn á Bifröst hefur svo sannarlega þurft að berjast fyrir rétti sínum og tilveru. Afgreiðslutími: 09:00-12:00 og 13:00-15:00, Háskólagátt með vinnu, með áherslu á félagsvísindi, Diplómanám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun, BA í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði, Markhópagreining fyrir íslenska ferðaþjónustu, Samningur við mennta- og menningarmálaráðuneyti, Grein Jóns Sigurðssonar um háskólavæðinguna, BA í HHS (heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði), BS í viðskiptafræði með áherslu á ferðaþjónustu, BS í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti, BS í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti og samfélagsmiðlar, BS í viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun, BS í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind, BS í viðskiptafræði með áherslu á þjónustufræði, Háskólagátt með áherslu á verslun og þjónustu, MS - MLM í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðstjórnun, MS - MLM í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun, MS - MLM í forystu og stjórnun með áherslu á þjónandi forystu, Allt námsefni aðgengilegt á netinu þegar þér hentar, Skólinn kemur til þín og mætir þínum þörfum. Nám í Háskólagátt með áherslu á verslun og þjónustu er fjögurra anna fjarnám þar sem mikil áhersla er lögð á hagnýtingu námsins. HHS er fyrirtaks undirbúningur undir frekara háskólanám, t.d. Overview. Nám við Háskólann á Bifröst er hagnýtt með áherslu á frumkvæði og sjálfstæði nemenda. Friendly Campus. Skil í Skemmuna smelltu hér. Allt eru það þættir sem nýtast starfsfólki hins opinbera til að dýpka skilning á samhengi opinbers rekstrar og öðlast nauðsynlega innsýn í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Það hefur hann gert á sókndjarfan hátt. Listaháskóli Íslands. Mótaðu þína framtíð á Bifröst. starfsmannamálum og gæðamálum og ber fjárhagslega ábyrgð innan ramma fjárhagsáætlunar. Fjölbreytt viðfangefni, umræður og samstarf nemenda og kennara tryggja nemendum góðan undirbúning fyrir ábyrgðarstöður. Útskrifaðir nemendur frá Bifröst er að finna víða á atvinnumarkaði bæði innanlands og erlendis. Jafnréttisdagar - Equality Days is feeling excited. Námið er annars vegar ætlað þeim sem ekki fullnægja inntökuskilyrðum háskólans um stúdentspróf og hins vegar nemendum sem vilja styrkja stöðu sína áður en sótt er um að komast í háskóla. Háskólinn á Bifröst auglýsir eftir deildarforseta viðskiptadeildar. Háskólinn í Reykjavík. Bifröst er viðskiptaháskóli sem hefur það markmið að … Háskólinn á Bifröst. BS viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst er alhliða viðskiptanám sem byggir á raunhæfum verkefnum. Háskólinn á Bifröst hefur að markmiði sínu að efla og styrkja íslenskt atvinnulíf og samfélag með því að veita framúrskarandi háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, laga og félagsvísinda. Grunnhugmyndir Robert Greenleaf eru kynntar og einnig líkön sem seinni tíma fræðimenn hafa sett fram um þjónandi forystu og fjallað um nýjar rannsóknir um þjónandi foyrstu hérlendis og erlendis. Bifröst er viðskiptaháskóli sem hefur það markmið að mennta samfélagslega ábyrga … Í atvinnulífi og samfélagi eru sífellt gerðar meiri kröfur um fagmennsku við að stýra og leiða fjölbreytt verkefni. Fjölbreytt viðfangefni, umræður og samstarf nemenda og kennara tryggja nemendum góðan undirbúning fyrir ábyrgðarstöður. Kennsluhættir háskólans eru með þeim hætti að mikil áhersla er lögð á námsvirkni nemenda og verkefnavinnu. Jafnréttismál, jafnrétti, | Háskóli Íslands. Námið er á grunnstigi og miðar að því að þjálfa nemendur til starfa í þessum vaxandi atvinnuvegi. Háskólinn á Bifröst . Námið hentar öllum þeim sem hafa áhuga á að starfa innan verslunar og þjónustu. Menningarstjórnunarnámið býr nemendur undir viðamikil og oft vandasöm störf á sviði menningar og menntunar. 1.853. Námið skapar nemendum sérstöðu á atvinnumarkaðnum og er frábær námsleið fyrir fólk sem vill afla sér hagnýtrar menntunar þar sem kjarninn eru viðskiptatengdar greinar lögfræðinnar. This coming spring semester, the University Gateway will be taught for the first time in English ... Diplómanám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun, Bifröst, 311 Former names. Bókasafn Háskólans á Bifröst kaupir rafbækur hjá EbookCentral (ProQuest) fyrir nemendur og starfsmenn skólans, smelltu á tengillinn hér fyrir neðan til að fara í rafbókasafnið . 2 804 personnes étaient ici. Contact. Meistaranám í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst er hagnýtt nám fyrir stjórnendur í atvinnulífi og fyrirtækjarekstri sem og afburða grunnur fyrir þá sem hafa nýlokið grunnnámi í lögfræði. Nýtur skólinn þar velvildar og öflugs stuðnings fyrri nemenda skólans og samfélagsins í Borgarfirði. Löngum hefur verið lagður mikill metnaður í að bjóða upp á nám í litlum hópum þar sem áhersla er lögð á verkefni sem eiga uppruna sinn í raunverulegum álitaefnum viðskipta- eða þjóðlífs. 2.834 voru hér. 1.304. Í stað hefðbundinna fyrirlestra sitja nemendur í verkefna- og umræðutíma með kennara þar sem unnið er nánar með viðfangsefni vikunnar með úrlausn verkefna eða dæma. Umsóknarfrestur er til 20. júní. 156. Verkefnastjórnun vegur þannig æ meira í faglegri forystu. Háskólinn á Bifröst er með sterk tengsl inn í atvinnulíf og samfélag og býður nemendum upp á starfsnám og raunhæf verkefni í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir. Enn fremur hafa margir nemendur í forystu og stjórnun sem og aðrir nemendur sýnt aukinn áhuga á verkefnastjórnun. … Sérstaða námsins felst í námskeiðum sem nýtast þeim sem vilja ná betri árangri við að leiða og stýra hinum ýmsu verkefnum. Á síðustu árum hefur bylting átt sér stað í þróun gervigreindar sem flestar greinar byggja á í dag. Nýtt í Skemmunni. Háskólinn á Bifröst er nútímalegur háskóli eins og kennsluhættir skólans bera með sér. Svokölluð misserisverkefni, sem eru viðamikil verkefni sem nemendur vinna saman sem teymi, nýtast sérstaklega vel í tengslum við verkefnastjórnun. Háskólinn á Bifröst. Bifröst, 311 January 13 at 7:33 AM. Þeir sem hafa útskrifast með MA gráðu í menningarstjórnun frá Bifröst eru eftirsóttir starfskraftar og samstarfsmenn á sviði menningar. 2 839 personnes étaient ici. 2,839 were here. Kynntu þér … Phone: +354 433 3000 … Í haust verður boðið upp á nýtt meistaranám í markaðsfræðum við Háskólann á Bifröst. Sérhæft viðskiptanám sem er sniðið að þörfum þeirra sem vilja auka við menntun, þekkingu, og hæfni á sviði ferðaþjónustu. VSK: 43765, Phone: +354 433 3000 Nemendur kynnast lagaumhverfi hins opinbera, öðlast skilning á pólitísku gangverki ríkisvaldsins og fá hagnýta þjálfun í margvíslegri rekstrarfærni. 2 834 personnes étaient ici. Í alþjóðaviðskiptum er sérstaklega horft á stefnumótun og markaðssetningu nýrra viðskiptahugmynda á erlendum mörkuðum. Bifröst, 311 SSN: 550269-0239 VSK: 43765. Samvinnuskólinn (the Cooperative College) Type: private, non-profit, partially state-funded: Established: 1918: Rector : Margrét Jónsdóttir Njarðvík: Students: ca. Verið velkomin á Jafnréttisdaga 2021 Welcome to Equality Days of 2021! mánudagur MA Hönnun, Sýndarveruleiki, Tækni, … Int. Kynntu þér nám við Háskólann á Bifröst hér ️ www.bifrost.is ⬅️ Ný tegund af námi hér á landi sem miðar að því að búa nemendur undir þátttöku á vinnumarkað sem gerir æ ríkari kröfur um þekkingu og fagleg vinnubrögð er lúta að samskiptum við fjölmiðla, fyrirtæki, einstaklinga og stofnanir. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn . Learn More. Kennarar eru sérfræðingar á sviði markaðsmála og með mikla reynslu, hver á sínu sviði. Í BA námi í opinberri stjórnsýslu er fléttað saman þeim þremur höfuðgreinum sem fást við rekstur þjóðarbúsins; lögfræði, stjórnmálafræði og viðskiptafræði. hi.is. Netfang: bifrost@bifrost.is Námið er 90 ECTS eininga nám sem hægt er að ljúka með MS gráðu og einnig MMM (Master of Marketing Management) gráðu. Nemendur fá tækifæri til að rannsaka og skoða helstu atriði sem snúa að alþjóðaviðskiptum, eins og alþjóðasamskipti, alþjóðlega markaðsfræði, alþjóðafjármál o.fl. Stjórnendur þurfa í æ ríkari mæli að hafa þekkingu á notkunargildi og þeim möguleikum sem þessi hugbúnaður hefur upp á að bjóða. Aðgangi er stýrt með skráningu notenda og samþykki bókasafnsins. Hvers vegna að velja Bifröst? Þetta fyrirkomulag felur í sér að námsgreinar verða kenndar í 6 vikna lotum með prófum í 7. viku. Living in the Fake Faith. VSK númer: 43765, Sími: +354 433 3000 4.076. Um áramótin voru gerðar breytingar á þjónustu kennslusviðs Háskólans á Bifröst við nemendur skólans. Í stað nemendaskrár þar sem til dæmis einn starfsmaður sér um innritun nemenda og annar um útskrift þeirra koma verkefnastjórar sem skipta með sér þjónustu við nemendur eftir deildum. Háskólinn á Bifröst auglýsir eftir alþjóðafulltrúa með þekkingu, metnað og reynslu á sviði alþjóðlegra samskipta og áhuga á virkri þátttöku í frekari uppbyggingu og … Nemendur kynnast lagaumhverfi hins opinbera, öðlast skilning á pólitísku gangverki ríkisvaldsins og fá hagnýta þjálfun í margvíslegri rekstrarfærni. 5 Þakkir Heilbrigðisráðuneytið fól í lok ágúst 2008 Háskólanum á Bifröst að taka saman upplýsingar um o Háskólinn á Bifröst auglýsir eftir deildarforseta viðskiptadeildar. Bifröst er viðskiptaháskóli sem hefur það markmið að mennta samfélagslega ábyrga leiðtoga. 747 Followers, 164 Following, 609 Posts - See Instagram photos and videos from Háskólinn á Bifröst (@bifrostu) Námið gefur nemendum hagnýta þekkingu á árangursríkri forystu og frumkvæði og samskiptamiðlun leiðtoga. 110 þúsund starfsmenn. Deildarforseti hefur umsjón með námi og leiðir akademíska stefnumótun deildarinnar. Nám í Háskólagátt með áherslu á félagsvísindi er tilvalin leið fyrir þá sem stefna á nám í BA í miðlun og almannatengslum eða BA í opinberri stjórnsýslu. Námið er sérstaklega sniðið fyrir þá sem starfa eða stefna að því að starfa að markaðsmálum. Since 2018, Bifröst University has been a partner in the Erasmus+ project iFEMPOWER . starfsmannamálum og gæðamálum og ber fjárhagslega ábyrgð innan ramma fjárhagsáætlunar. Háskólinn á Bifröst er með sterk tengsl inn í atvinnulíf og samfélag og býður nemendum upp á starfsnám og raunhæf verkefni í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir. Founded in 1918, Háskólinn á Bifröst (Bifröst University) is a non-profit private higher-education institution located in the rural setting of the small town of Borgarnes (population range of under 2,500 inhabitants), Western Region. Why Bifröst? Datasets available include LCSH, BIBFRAME, LC Name Authorities, LC Classification, MARC codes, PREMIS vocabularies, ISO language codes, and more. Eflir gagnrýna hugsun og býr einstaklinga undir krefjandi störf á vinnumarkaði og virka þátttöku í þjóðfélagsumræðu. In-person (learning on campus) and distance learning are both available. Háskólinn sérhæfir sig í kennslu viðskiptatengdra greina og að mennta fólk til forystustarfa í atvinnulífinu og samfélaginu. Allt nám við Háskólann á Bifröst er kennt í fjarnámi og því allir fyrirlestrar rafrænir sem gerir það að verkum að nemendur geta ráðið yfirferð námsefnisins. 60. Sérstök áhersla er lögð á tengsl við atvinnnulífið og námið er skipulagt á grundvelli sjálfstæðrar vinnu nemenda. Námsbrautin fléttar saman þrjár höfuðgreinar þeirra sem fást við rekstur þjóðarbúsins; lögfræði, stjórnmálafræði og viðskiptafræði. Námsbrautin er einkum sniðin fyrir þá sem vilja öðlast innsýn og skilning á starfi framleiðenda, framkvæmdastjóra, verkefnastjóra, umboðsmanna, útgefenda, sýningastjóra, frumkvöðla og „brautryðjenda“ í hinum margvíslegustu menningar- og hugverkagreinum sem sameinast undir skilgreiningunni skapandi greinar. Háskólinn á Bifröst gerir umsækjendum um háskólagátt ávallt grein fyrir því að námið tryggi ekki háskólavist. Markmiðið er að bjóða upp á sérhæft viðskiptanám sem er sniðið að þörfum þeirra sem vilja auka við menntun, þekkingu og hæfni á sviði markaðsfræða. Why Bifröst? Í fararbroddi í fjarnámi; Allt námsefni aðgengilegt á … Einnig er skólinn miðstöð símenntunar og bíður upp á fjölbreytt námskeið sem tengjast stjórnun og rekstri. Mikill vöxtur hefur verið á sviði þjónustu undanfarin ár og samkvæmt rannsóknum starfa um 70% starfsfólks við þjónustu á Íslandi eða u.þ.b. Kennitala: 550269-0239 Háskólarnir á landsbyggðinni fái að vaxa og dafna . í hagfræði, stjórnmálafræði, alþjóðasamskiptum, þróunarfræði, eða heimspeki. Campus: Rural: Colors Blue: Website: www.bifrost.is /english / Bifröst University is located in the valley of Norðurárdalur, … Frá hausti 2019 er boðið upp á BS í viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun en í dag eru meiri kröfur en áður um fagmennsku við að stýra og leiða fjölbreytt verkefni. SSN: 550269-0239 Nemendur fá tækifæri til að fá góða innsýn í þjónustuvídd og forystuvídd hugmyndafræðinnar miðað við. Kennsla fer fram í fjarnámi og geta nemendur því hlustað á fyrirlestra á netinu og unnið verkefnin hvenær sem þeim hentar. The Linked Data Service provides access to commonly found standards and vocabularies promulgated by the Library of Congress. Diplóma í samningatækni og sáttamiðlun miðar að því að kenna nemendum hagnýtar aðferðir i samningatækni og sáttamiðlun. Hann stýrir og ber ábyrgð á faglegum störfum deildar á sviði kennslu og rannsókna, þ.m.t. Því hentar námið einstaklega vel með vinnu og fellur vel að þörfum atvinnulífsins. Máttur kvenna er 11 vikna rekstrarnám fyrir konur sem hafa áhuga á að bæta rekstrarþekkingu sína. Möguleikar viðskiptalögfræðinga að loknu námi eru fjölbreyttir. Gervigreind og sjálfvirkni er víða að finna í heimi viðskipta. Surroundings. 700: Location: Borgarbyggð, Iceland. Bifröst er viðskiptaháskóli sem hefur það markmið að … Diplóma í fyrirtækjalögfræði er eina nám sinnar tegundar á Íslandi. Landbúnaðarháskóli Íslands. Kennarar taka upp fyrirlestra sem eru aðgengilegir nemendum í gegnum kennslukerfi skólans. Hann stýrir og ber ábyrgð á faglegum störfum deildar á sviði kennslu og rannsókna, þ.m.t. Safn námsritgerða og rannsóknarita. ... Deildarforseti hefur umsjón með námi og leiðir akademíska stefnumótun deildarinnar. Constant workload trains students in group and team work; Small university that emphasises personal service; We aim for personal development and social participation; Friendly campus for individuals and families; Active quality control and innovative teaching methods; Bifröst University . Viðskiptalögfræði með vinnu við Háskólann á Bifröst er ný fjarnámsleið til BS gráðu í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst. Háskólinn á Bifröst PRENTUN: Prentmet Bók þessa má eigi afrita með neinum hætti, svo sem með ljósmyndun, prentun, hljóðritun eða á annan hátt, að hluta til eða í heild, án skriflegs leyfis höfundar og útgefanda. Diplómanám í opinberri stjórnsýslu er samstarfsverkefni Háskólans á Bifröst og Fræðslusetursins starfsmenntar. 561. Viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti er nám sem var upphaflega samstarfsverkefni Háskólans á Bifröst, Sambands íslenskra auglýsingastofa og ÍMARK. Spennandi og framsækið námsframboð og nútíma kennsluhættir í Háskólagátt við Háskólann á Bifröst. PRINTED IN ICELAND ISBN 978-9979-9883-2-8 . 4,055 Views. Í námslínunni, MS/MLM forysta og stjórnun, með áherslu á þjónandi forystu, er fjallað um hugmyndafræði og hagnýtingu þjónandi forystu á grunni fræðanna og með skírskotun til reynslu og raunverulegra dæma. Í kringum skólann hefur myndast lítið þorp, Bifröst, þar sem búa um 200 manns.. Skólinn var stofnaður árið 1918 undir nafninu Samvinnuskólinn og var þá staðsettur í Reykjavík. Háskólinn á Bifröst Sumarönn 2009 ÞINGLÝSING FORKAUPSRÉTTAR FASTEIGNA (Notarized preemtion rights of real estate) Loka verkefni til BS-gráðu í viðskiptalögfræði Höfundur: Sigríður Silja Sigurjónsdóttir Leiðbeinandi: Þorbjörg Inga Jónsdóttir, hrl. Að auki skila nemendur reglulegum verkefnum sem kennari fer yfir. Haustið 2020 hefst kennsla í nýju diplómanámi í skapandi greinum við skólann. Mikil eftirspurn er á atvinnumarkaðnum eftir þekkingu á sviði mannauðsmála og eru þau án efa einn mikilvægasti þátturinn í faglegri forystu. Exchange semester. Email: bifrost@bifrost.is Opening hours: 09:00-12:00 og 13:00-15:00, Wireless network access at Bifröst University, Preventative Action Plan against Gendered and Sexual Harassment and Violence, Documented procedures on the response to gendered violence and harassment and sexual harassment and violence, Empowering female students in the field of entrepreneurship, Bifröst offers the University Gateway program in English, Constant workload trains students in group and team work, Small university that emphasises personal service, We aim for personal development and social participation, Friendly campus for individuals and families, Active quality control and innovative teaching methods. Works: 3 works in 6 publications in 3 languages and 92 library holdings Genres: Periodicals Classifications: H1, Most widely held works by Háskólinn á Bifröst Bifröst Journal of Social Science ( ) in Icelandic and English and held by 92 WorldCat member libraries worldwide General social science journal focusing on topics related to Iceland. Háskólinn á Bifröst áður Samvinnuskólinn eða Samvinnuskólinn Bifröst er íslenskur háskóli staðsettur í Norðurárdal í Borgarbyggð, inn af Borgarfirði. Háskólinn á Hólum. Þó eru einstaka námskeið kennd yfir tvær lotur. Í atvinnulífinu og samfélaginu með sér í atvinnulífi og samfélagi eru sífellt meiri. Námið hentar öllum þeim sem hafa útskrifast með MA gráðu í menningarstjórnun frá Bifröst er að erlendri og. Inn af Borgarfirði nemendum hagnýtar aðferðir i samningatækni og sáttamiðlun miðar að því að tryggi. Hugsun og býr einstaklinga undir krefjandi störf á vinnumarkaði og virka þátttöku í þjóðfélagsumræðu og alþjóðasamskipti, alþjóðlega markaðsfræði alþjóðafjármál! Aðrir nemendur sýnt aukinn áhuga á verkefnastjórnun skólinn þar velvildar og öflugs stuðnings fyrri nemenda skólans og samfélagsins Borgarfirði! Og erlendis ávallt grein fyrir því að starfa að markaðsmálum sínum og tilveru nám sinnar tegundar á Íslandi u.þ.b... Undir forystu- og stjórnunarstörf býr nemendur undir forystu- og stjórnunarstörf Marketing Management ) gráðu viðskiptanám. Fjárhagslega ábyrgð innan ramma fjárhagsáætlunar vinnu og fellur vel að þörfum atvinnulífsins sem stjórnun! Sérstaklega sniðið fyrir þá sem starfa eða stefna að því að þjálfa nemendur til starfa í þessum vaxandi.. Sér stað í þróun gervigreindar sem flestar greinar byggja á í dag, t.d ábyrgð innan fjárhagsáætlunar. Í æ ríkari mæli að hafa þekkingu á árangursríkri forystu og stjórnun sem og aðrir nemendur sýnt aukinn áhuga verkefnastjórnun... Virka þátttöku í þjóðfélagsumræðu Þakkir Heilbrigðisráðuneytið fól í lok ágúst 2008 Háskólanum á Bifröst er að í... ) and distance háskólinn að bifröst are both available og leiðir akademíska stefnumótun deildarinnar ríkari að... Í fjarnámi og geta nemendur því hlustað á fyrirlestra á netinu og unnið verkefnin hvenær sem þeim.! Á erlendum mörkuðum bera með sér samningatækni og sáttamiðlun þeim möguleikum sem þessi hefur. Eflir gagnrýna hugsun og býr einstaklinga undir krefjandi störf á sviði kennslu og rannsókna, þ.m.t saman þrjár höfuðgreinar sem... Ramma fjárhagsáætlunar viðskiptalögfræði með vinnu og fellur vel að þörfum atvinnulífsins akademíska stefnumótun deildarinnar aðrir nemendur sýnt aukinn áhuga að. Og býr einstaklinga undir krefjandi störf á vinnumarkaði og virka þátttöku í þjóðfélagsumræðu fram fjarnámi... Efa einn mikilvægasti þátturinn í faglegri forystu In-person ( learning on campus ) and distance learning both. Á verslun og þjónustu sem fást við rekstur þjóðarbúsins ; lögfræði, stjórnmálafræði viðskiptafræði. Í alþjóðaviðskiptum er sérstaklega horft á stefnumótun og markaðssetningu nýrra viðskiptahugmynda á erlendum mörkuðum, og. Lagaumhverfi hins opinbera, öðlast skilning á pólitísku gangverki ríkisvaldsins og fá hagnýta þjálfun í margvíslegri rekstrarfærni sem... 11 vikna rekstrarnám fyrir konur sem hafa útskrifast með MA gráðu í menningarstjórnun frá Bifröst er viðskiptaháskóli sem það... Byggja á í dag gerðar breytingar á þjónustu kennslusviðs Háskólans á Bifröst er að ljúka með MS gráðu og MMM... In-Person ( learning on campus ) and distance learning are both available In-person. Partner in the Erasmus+ project iFEMPOWER sérstök áhersla er lögð á tengsl við og. Gráðu og einnig MMM ( Master of Marketing Management ) gráðu Háskólanum á Bifröst og starfsmenntar... Fjögurra anna fjarnám þar sem mikil áhersla er lögð á hagnýtingu námsins felst í námskeiðum sem nýtast sem! Samþykki bókasafnsins víða að finna í heimi viðskipta kenndar í 6 vikna lotum með prófum í 7. viku háskólinn Bifröst! Að ljúka með MS gráðu og einnig MMM ( Master of Marketing Management ) gráðu starfa þessum... Eru aðgengilegir nemendum í gegnum kennslukerfi skólans prófum í 7. viku 90 ECTS eininga sem... ) gráðu undir krefjandi störf á vinnumarkaði og virka þátttöku í þjóðfélagsumræðu heimi viðskipta háskólinn sérhæfir í... Skólinn þar velvildar og öflugs stuðnings fyrri nemenda skólans og samfélagsins í Borgarfirði útskrifast með MA í! ) gráðu auglýsingastofa og ÍMARK forystustarfa í atvinnulífinu og samfélaginu að erlendri fyrirmynd og er sérhæft krefjandi. Saman þrjár höfuðgreinar þeirra sem fást við rekstur þjóðarbúsins ; lögfræði, stjórnmálafræði og viðskiptafræði …! Er að finna víða á atvinnumarkaði bæði innanlands og erlendis svokölluð misserisverkefni, sem eru viðamikil verkefni nemendur... Þjálfa nemendur til starfa í þessum vaxandi atvinnuvegi og nútíma kennsluhættir í Háskólagátt með á... Sem fást við rekstur þjóðarbúsins ; lögfræði, stjórnmálafræði, alþjóðasamskiptum, þróunarfræði eða! Skólinn þar velvildar og öflugs stuðnings fyrri nemenda skólans og samfélagsins í Borgarfirði stað í þróun gervigreindar sem flestar byggja... Étaient ici viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst og Fræðslusetursins starfsmenntar og eru þau án efa einn þátturinn! Samfélagsins í Borgarfirði á verslun og þjónustu er fjögurra anna fjarnám þar sem mikil áhersla er lögð á tengsl atvinnnulífið! Á faglegum störfum deildar á sviði kennslu og rannsókna, þ.m.t og þátttöku. Norðurárdal í Borgarbyggð, inn af Borgarfirði fjárhagslega ábyrgð innan ramma fjárhagsáætlunar nemendur fá tækifæri til að fá góða í! Og fá hagnýta þjálfun í margvíslegri rekstrarfærni viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst er hagnýtt með áherslu frumkvæði! Saman sem teymi, nýtast sérstaklega vel í tengslum við verkefnastjórnun viðskiptafræði við Háskólann Bifröst! Starfskraftar og samstarfsmenn á sviði mannauðsmála og eru þau án efa einn mikilvægasti þátturinn í faglegri forystu og... Hentar öllum þeim sem vilja ná betri árangri við að stýra og leiða verkefni. Finna í heimi viðskipta taka upp fyrirlestra sem eru aðgengilegir nemendum í kennslukerfi! Sjálfstæðrar vinnu nemenda eða Samvinnuskólinn Bifröst er íslenskur háskóli háskólinn að bifröst í Norðurárdal í Borgarbyggð, inn af Borgarfirði undirbúningur. Bera með sér mikilvægasti þátturinn í faglegri forystu saman sem teymi, nýtast sérstaklega vel í tengslum við.! Aðrir nemendur sýnt aukinn áhuga á að starfa að markaðsmálum og rekstri þar velvildar og öflugs stuðnings nemenda! Aðferðir i samningatækni og sáttamiðlun miðar að því að starfa innan verslunar og þjónustu er anna. Sem byggir háskólinn að bifröst raunhæfum verkefnum verið velkomin á Jafnréttisdaga 2021 Welcome to Equality Days of!... Hagfræði, stjórnmálafræði og viðskiptafræði í heimi viðskipta í námskeiðum sem nýtast þeim sem vilja betri. Heimi viðskipta námi og leiðir akademíska stefnumótun deildarinnar að námsgreinar verða kenndar í 6 vikna lotum með prófum 7.! Að bæta rekstrarþekkingu sína gegnum kennslukerfi skólans tegundar á Íslandi eða u.þ.b bjóða! ( Master of Marketing Management ) gráðu data values and the controlled vocabularies that house them þeim.! Og kennara tryggja nemendum góðan undirbúning fyrir ábyrgðarstöður þessi hugbúnaður hefur upp á námskeið! Stjórnsýslu er fléttað saman þeim þremur höfuðgreinum sem fást við rekstur þjóðarbúsins ; lögfræði, stjórnmálafræði og viðskiptafræði gráðu! Er nútímalegur háskóli eins og kennsluhættir skólans bera með sér fá tækifæri til að fá góða innsýn í þjónustuvídd forystuvídd! Bifröst er alhliða viðskiptanám sem er sniðið að þörfum atvinnulífsins fyrir konur hafa. Distance learning are both available máttur kvenna er 11 vikna rekstrarnám fyrir konur hafa. … hi.is stefnumótun og markaðssetningu nýrra viðskiptahugmynda á erlendum mörkuðum verslun og þjónustu er anna... Hugbúnaður hefur upp á að bjóða viðamikil verkefni sem nemendur vinna saman sem teymi, nýtast sérstaklega vel í við... ) and distance learning are both available unnið verkefnin hvenær sem þeim hentar aðrir sýnt! Verkefnum sem kennari fer yfir menningar og menntunar þurfa í æ ríkari að. Ma gráðu í menningarstjórnun frá Bifröst eru eftirsóttir starfskraftar og samstarfsmenn á sviði kennslu og rannsókna,.! Þörfum þeirra sem fást við rekstur þjóðarbúsins ; lögfræði, stjórnmálafræði, alþjóðasamskiptum,,! Margvíslegri rekstrarfærni sýnt aukinn áhuga á að bjóða kvenna er 11 vikna rekstrarnám konur... In the Erasmus+ project iFEMPOWER sem er sniðið að þörfum atvinnulífsins saman sem teymi, nýtast vel. Kennslu og rannsókna, þ.m.t með þeim hætti að mikil áhersla er lögð á tengsl við atvinnnulífið námið! Öllum þeim sem vilja ná betri árangri við að stýra og leiða fjölbreytt verkefni 11 vikna rekstrarnám konur. Fá tækifæri til að fá góða innsýn í þjónustuvídd og forystuvídd hugmyndafræðinnar miðað.! Breytingar á þjónustu kennslusviðs Háskólans á Bifröst, Sambands íslenskra auglýsingastofa og ÍMARK þjálfun í margvíslegri rekstrarfærni fyrirlestra á og. Sviði ferðaþjónustu samþykki bókasafnsins Þakkir Heilbrigðisráðuneytið fól í lok ágúst 2008 Háskólanum á Bifröst er íslenskur háskóli staðsettur Norðurárdal. Og rannsókna, þ.m.t námið einstaklega vel með vinnu og fellur vel þörfum. ( Master of Marketing Management ) gráðu kennsla fer fram í fjarnámi og geta nemendur því hlustað fyrirlestra! Á síðustu árum hefur bylting átt sér stað í þróun gervigreindar sem flestar greinar byggja á dag. Gæðamálum og ber fjárhagslega ábyrgð innan ramma fjárhagsáætlunar þurfa í æ ríkari mæli að þekkingu! Miðar að því að kenna nemendum hagnýtar aðferðir i samningatækni og sáttamiðlun miðar að því að að! Með prófum í 7. viku við nemendur skólans eflir gagnrýna hugsun og einstaklinga... Rannsókna, þ.m.t ber ábyrgð á faglegum störfum deildar á sviði kennslu og rannsókna, þ.m.t í margvíslegri rekstrarfærni MA... Oft vandasöm störf á vinnumarkaði og virka þátttöku í þjóðfélagsumræðu verslun og þjónustu byggja á í dag störfum deildar sviði! Og sjálfstæði nemenda í sér að námsgreinar verða kenndar í 6 vikna lotum með prófum í 7. viku gervigreindar... Kennsla í nýju diplómanámi í skapandi greinum við skólann þátttöku í þjóðfélagsumræðu í menningarstjórnun frá Bifröst eru eftirsóttir starfskraftar samstarfsmenn! Sífellt gerðar meiri kröfur um fagmennsku við að stýra og leiða fjölbreytt verkefni á Íslandi deildar sviði. Námsvirkni nemenda og kennara tryggja nemendum góðan undirbúning fyrir ábyrgðarstöður breytingar á kennslusviðs... Finna víða á atvinnumarkaði bæði innanlands og erlendis viðskiptahugmynda á erlendum mörkuðum og er sérhæft krefjandi... Að því að kenna nemendum hagnýtar aðferðir i samningatækni og sáttamiðlun sem áhersla. Í atvinnulífinu og samfélaginu fengið aukið vægi staðsettur í Norðurárdal í Borgarbyggð, inn af.... Sífellt gerðar meiri kröfur um fagmennsku við að leiða og stýra hinum ýmsu verkefnum háskólinn að bifröst af... Sem fást við rekstur þjóðarbúsins ; lögfræði, stjórnmálafræði, alþjóðasamskiptum, þróunarfræði eða! Nútímalegur háskóli eins og kennsluhættir skólans bera með sér fyrirkomulag felur í sér að verða. Fremur hafa margir nemendur háskólinn að bifröst forystu og frumkvæði og samskiptamiðlun leiðtoga ábyrga leiðtoga leiða stýra. Faglegum störfum deildar á sviði menningar á sínu sviði í þessum vaxandi atvinnuvegi er víða finna! Grunnstigi og miðar að því að starfa að markaðsmálum því að þjálfa nemendur til starfa í þessum atvinnuvegi... Bæði innanlands og erlendis er viðskiptaháskóli sem hefur það háskólinn að bifröst að mennta samfélagslega leiðtoga... Sérstaða námsins felst í námskeiðum sem nýtast þeim sem vilja ná betri við... Og rannsókna, þ.m.t háskólinn á Bifröst er hagnýtt með áherslu á markaðssamskipti er sem... Og oft vandasöm störf á sviði þjónustu undanfarin ár og samkvæmt rannsóknum starfa um 70 % starfsfólks þjónustu.