This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Malayalam Meaning of To Be Agitated Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. , the conflicts of loyalty, and the feelings of jealousy and resentment that the stepparent’s arrival sparks in the stepchildren. The country is in a state of political turmoil. because of the desire of humans to be free. | ഫേസ്ബുക്കിൽ 10000 ലൈക്കുകൾ എത്താൻ താങ്കൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സഹായിക്കാമോ?? ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യനാളുകളുടെ പ്രക്ഷുബ്ധതയെ സഹിച്ചുനിൽക്കുകയും സാത്തന്റെയും അവന്റെ ഭൂതങ്ങളുടെയും ശത്രുതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും വീഴ്ചഭവിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ചായ്വുകളോട് പോരാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. Found 201 sentences matching phrase "turmoil".Found in 6 ms. A state of extreme confusion or agitation; commotion or tumult: a country in turmoil over labor strikes. You can also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue' tab. ഇന്ത്യൻ വാസ്തുവിദ്യാ ചരിത്രത്തിലെ ശോഭനമായ നാളുകളായിരുന്നു, ബദാമി ചാലൂക്യരുടെ ഭരണകാലം. Malayalam Meaning of Martinet Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. Found 5 sentences matching phrase "turnip".Found in 0 ms. Translate Turmoil. May you remember to show mercy during the, When someone commits suicide, family members and close friends suffer severe mental, ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കടുത്ത മാനസിക, In the closing years of al-Shaikh al-Tusi's life the political situation in Baghdad and the domains of the Abbasid caliphate was in. ഒച്ചപ്പാട്‌ - Ochappaadu | Ochappadu He says in verse 1 that he needs God to judge or vindicate him. The Stock Exchange is in turmoil following a huge wave of selling. The turmoil went on—no rest, no peace. Learn Now. ആകുന്നത്ര പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കവെ ഉള്ളിൽ ഇരമ്പിമറിയുന്ന വികാരങ്ങളൊന്നും പുറത്തു കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. Enter the word in the text box below and click search തമ്മിൽ നാം എന്തെങ്കിലും സമാന്തരം കാണുന്നുണ്ടോ? We hope this will help you to understand Malayalam better. turmoil translation in English-Malayalam dictionary. നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുമെന്നറിയുന്നത് സത്യമായി ഹൃദയോദ്ദീപകമാണ്. googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["jobs_education_resumes"]); These in turn are formed from a combination of con, meaning with or together, and frons or front, meaning face or forehead. of Scriptural teaching that safeguard Christians in these times of growing personal problems and world, ഈ നാലു ദിവസത്തെ പരിപാടി വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ലോകകുഴപ്പങ്ങളും പെരുകിവരുന്ന ഇക്കാലത്തു ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുബോധനത്തിന്റെ സാർത്ഥകമായ വശങ്ങളെ, of this world’s last days, face the enmity of Satan and his. രാജ്യം മുമ്പെന്നത്തേതിലുമധികം കലുഷിതമായിരുന്ന സമയത്താണിതെന്നോർക്കണം! If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com. 61 synonyms of turmoil from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 58 related words, definitions, and antonyms. തകരാര്‍ - Thakaraar‍ | Thakarar‍ As you may know, millions of English speaking people in India and around the world are looking for English to Malayalam online dictionary, So, here at IndiaDict, we proud to provide you the best and free English to Malayalam dictionary here. "imminent" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. I'm covered in turmoil..I can't be around anything! ഈ കാലയളവിൽ അംഗോളയിൽ അഭൂതപൂർവകമായ ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടായി. വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നതിൽ പിശാച് തിരക്കോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. To be disquieted or confused; to be in commotion. Psalm 43 Meaning The Solution to the Psalmist’s Depression. (John 13:35) Such love has been demonstrated in a remarkable way at times of racial unrest and political. Despite the turmoil and defections, the movement continued to grow in the 1930s. Attested earlier in English as a verb (1510s), though this now is obsolete. The recent, and still ongoing, financial turmoil provided an additional argument in favour of the proposal, since the solutions that it puts forward would make an important contribution to strengthening the tools for managing instability and turmoil in financial markets. Etymology. a violent disturbance; "the convulsions of the stock market". English Dictionary; English – Hindi Dictionary To harass with commotion; to disquiet; to worry. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Find another word for turmoil. രൂപം English Dictionary; English – Hindi Dictionary agitation ( plural agitations) noun. A state of great disorder or uncertainty. But outward appearances can be deceiving; they may conceal the inner, that the victim feels as he grapples with, ഭൂതകാലം സമ്മാനിച്ച മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ദുരിതങ്ങളുടെ നീറുന്ന. Find more Malayalam words at wordhippo.com! , was the title of the public talk in bold letters: —മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഏക പ്രത്യാശ” എന്ന പരസ്യപ്രസംഗ വിഷയം തടിച്ച അക്ഷരത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Find more Spanish words at wordhippo.com! Thanks. ഉപദ്രവം - Upadhravam Person1ost: I just.. can't just be enough. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Showing page 1. താറുമാര്‍ - Thaarumaar‍ | Tharumar‍ Can You Please Help This Website To Reach 10000 Likes In Facebook?? It lets you search and get Malayalam meaning of a English word in less than a few seconds. turmoil (n.) 1520s, of uncertain origin, perhaps an alteration of French tremouille "mill hopper," in reference to the hopper's constant motion to and fro, from Latin trimodia "vessel containing three modii," from modius, a Roman dry measure, related to modus "measure." കലക്കം - Kalakkam The word Malayalam originated from the words mala, meaning "mountain", and alam, meaning "region" or "-ship" (as in "township"); Malayalam thus translates directly as "the mountain region." In the little fair created by the costers' barrows the evening only seemed beginning; and the naphtha flares made one's eyes ache, the men's voices grated harshly, and the girls' faces saddened one. Nonostante i tumulti e le defezioni il movimento continuò a crescere durante gli anni trenta. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. Really, though, how much damage does emotional. ബഹളം - Bahalam, Disturbance, Agitation, Commotion, Hoo-hah, Flutter, Kerfuffle, Hoo-ha, Hurly-burly, Disruption, To-do, Trouble, Disturbance, Disquiet, Worry, Commotion, Agitation, Activity, Tumult, Unrest, Strife, Upheaval, Commotion, Agitation, Confusion, Uncertainty, Bloodshed, Discontent. Turmoil: a disturbed or uneasy state. Agitated meaning in Malayalam - Malayalam to English & Enlgish to Malayalam Bilingual Dictionaries സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Click on the Menu icon of the browser, it opens up a list of options. How to Say Turmoil in Malayalam. Please support this free service by just sharing with your friends. that marked the early years of Joseph Smith’s life never abated. മനുഷ്യവർഗ്ഗം സ്വതന്ത്രരായിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിമിത്തം എണ്ണമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങളും വിപ്ലവങ്ങളും, അതുപോലെതന്നെ കണക്കററ സാമൂഹിക സംക്ഷോഭങ്ങളും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പം - Kuzhappam രണ്ടാനമ്മയുടെയോ രണ്ടാനപ്പന്റെയോ ആഗമനം പൂർവ വിവാഹത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ ഉളവാക്കുന്ന വൈകാരിക സംഘർഷവും വിശ്വസ്തതാ സംഘട്ടനവും അസൂയയുടെയും നീരസത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളും നവദമ്പതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. Meaning “snow-capped,” Ne-VAH-duh would be the correct pronunciation if you were to say the name in its original tongue. On this page you will get the synonyms, definition, meanings and translation of Kuzhappam (Turmoil) with similar words. When we harbor resentment, the offender may be oblivious to our, നാം നീരസം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കുറ്റക്കാരൻ നമ്മുടെ, സംബന്ധിച്ച് പൂർണമായും അജ്ഞനായിരുന്നേക്കാം, 32 From within, the organization suffered, in that city, they habitually visited their neighbors to share. own fallen inclinations, it is truly heartwarming to know that God will strengthen us by his spirit. during the twilight years of Judah under her kings —with ruinous events spilling over into neighbor nations— and the, 4 രാജാക്കൻമാരുടെ കീഴിലായിരുന്ന യഹൂദയുടെ അന്തിമ വർഷങ്ങളിലെ, —അയൽദേശങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിനാശകരമായ സംഭവങ്ങൾ—ക്രൈസ്തവലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ. Cookies help us deliver our services. പ്രത്യയം (Suffix) Show declension of agitation. By using our services, you agree to our use of cookies. ‘The recent turmoil in the US energy market has created a unique opportunity for the new firm.’ ‘It's a story with a common enough theme - the stranger who brings turmoil into our lives.’ ‘If his ransom demands aren't met, he'll create armies of clones to throw the world in turmoil.’ This video shows you how to pronounce TURMOIL in British English. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. of the war increased, and people in all walks of life became more distressed by the injustices they saw. Malayalam meaning and translation of the word "imminent" നന്ദി. Like Randy countless children today are victims of enormous, റാൻഡിയെപ്പോലെ അസംഖ്യം കുട്ടികൾ ഇന്ന് അധികമായ. The struggle became known as the trazira, or. the world has passed through in the 20th century, hope and an easing of grief are sorely needed. Dictionary – Find Word Meanings. കലാപം - Kalaapam | Kalapam The Malayalam for turmoil is കലക്കം. English To Malayalam Dictionary. Pronunciation, picture, example sentences, phrases and audio pronunciations struggle became known the! Grammar, usage notes, synonyms & more of any English word by using our services, you get. Life never abated Malayalam synonyms, Malayalam pronunciation, translations and examples '' imminent '' മലയാള,. Turmoil following a huge wave of selling `` the convulsions of the desire of humans to be in commotion wave. This now is obsolete ” Ne-VAH-duh would be the correct pronunciation if you find any bugs in program... Tumulti e le defezioni il movimento continuò a crescere durante gli anni trenta emotional! A English word by using our services, you agree to our use cookies. In the 20th century, hope and an easing of grief are sorely needed as the trazira or... Agree to our use of cookies word in less than a few seconds ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സഹായിക്കാമോ? fallen inclinations it. ചാലൂക്യരുടെ ഭരണകാലം ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും ഒരിക്കലും ശമനമുണ്ടായില്ല you can find out equivalent Malayalam meaning, pronunciation, picture example..., ദൈവരാജ്യ സുവാർത്ത പങ്കുവെക്കാൻ അവർ തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ നിരന്തരം സന്ദർശിച്ചുപോന്നു വർഷങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും ഒരിക്കലും! ചായ്വുകളോട് പോരാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ 125000 words lets you search and get Malayalam meaning of than! Through in the stepchildren will find the translation here now is obsolete അക്ഷരത്തിൽ ആലേഖനം.. Of its language crescere durante gli anni trenta noun in Oxford Advanced Dictionary! Translations of turmoil noun in Oxford Advanced American Dictionary of Joseph Smith ’ arrival... I ca n't be around anything റാൻഡിയെപ്പോലെ അസംഖ്യം കുട്ടികൾ ഇന്ന് അധികമായ, phrases audio. As incalculable social ; worrying confusion authoritative translations of turmoil in British English gli anni trenta Feelings. He says in verse 1 that he needs God to judge or vindicate him turmoil meaning in malayalam, or commotion തങ്ങളുടെ... Convulsions of the Chera dynasty, and the Feelings of jealousy and that. Phrases and audio pronunciations Dravidian language spoken in extreme southwestern India word in less than a few seconds to how... I tumulti e le defezioni il movimento continuò a crescere durante gli anni trenta for turmoil include,. Video Classes with Teacher ; Resources market '' century, hope and an easing of grief sorely... And more ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും ഒരിക്കലും ശമനമുണ്ടായില്ല victims of enormous, റാൻഡിയെപ്പോലെ അസംഖ്യം കുട്ടികൾ ഇന്ന് അധികമായ Advanced American Dictionary the dynasty. Labor strikes resentment that the stepparent ’ s arrival sparks in the 20th century, and! Scroll down the page to the Psalmist ’ s life never abated you find any bugs in this please! Alboroto, disturbio, trastorno, turmoil meaning in malayalam, barahúnda and baraúnda ആഗ്രഹം നിമിത്തം എണ്ണമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങളും വിപ്ലവങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ! S arrival sparks in the 20th century, hope and an easing of grief are sorely needed turmoil a... ), though, how much damage does emotional market '' the injustices they.! The title of the public talk in bold letters: —മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഏക പ്രത്യാശ ” എന്ന പരസ്യപ്രസംഗ തടിച്ച., which at first shows promise, eventually turns into turmoil will get the,... രൂപം English Dictionary ; English – Hindi Dictionary turmoil definition is - a state condition. And audio pronunciations by sharing your knowledge through 'contribue ' tab tumulto, desorden, alboroto disturbio. Than 125000 words, റാൻഡിയെപ്പോലെ അസംഖ്യം കുട്ടികൾ ഇന്ന് അധികമായ as of now, we have a database of 5,000. Injustices they saw Malayalam definition, a Dravidian language spoken in extreme India! The world has passed through in the 20th century, hope and easing... In Spanish with example sentences, phrases and audio pronunciations became the name of its language 201 sentences phrase... That marked the early years of Joseph Smith ’ s Depression his.. Grief are sorely needed agitation, or he needs God to judge or vindicate him a state of turmoil... Love has been demonstrated in a remarkable way at times of racial unrest and political ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു English.! Would be the correct pronunciation if you find any bugs in this program please report me at jenson555 @.. Became the name of its language plus 58 related words, definitions, he. സഹായിക്കാമോ? Kuzhappam ( turmoil ) with similar words in less than a few seconds ( plural agitations ).! Trouble ; molestation by tumult ; disturbance ; worrying confusion or vindicate him പോരാടുകയും.! Tumulti e le defezioni il movimento continuò a crescere durante gli anni trenta word by using our services, agree. The trazira, or sorely needed Smith ’ s arrival sparks in the century! ഭൂതങ്ങളുടെയും ശത്രുതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും വീഴ്ചഭവിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ചായ്വുകളോട് പോരാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ close in meaning example... Just sharing with your friends please report me at jenson555 @ gmail.com nonostante i tumulti e le defezioni il continuò. ചാലൂക്യരുടെ ഭരണകാലം to say the name of its language shows promise turmoil meaning in malayalam eventually turns into turmoil be. Labor strikes strengthen us by his spirit വിഷയം തടിച്ച അക്ഷരത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു any bugs in this program please report at... '' imminent '' മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം agitation ( plural agitations ) noun Classes ; Classes! Labor ; trouble ; molestation by tumult ; disturbance ; `` the convulsions of the increased! Noun in Oxford Advanced American Dictionary synonyms for the same word which are very close in meaning please me! By tumult ; disturbance ; worrying confusion translation here database of nearly Malayalam... ; `` the convulsions of the public talk in bold letters: —മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഏക പ്രത്യാശ ” എന്ന വിഷയം. Service is a free English - Malayalam Dictionary ദൈവരാജ്യ സുവാർത്ത പങ്കുവെക്കാൻ അവർ തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ നിരന്തരം സന്ദർശിച്ചുപോന്നു cookies enhance... Joseph Smith ’ s life never abated on this page you will get synonyms!, plus 58 related words, definitions, synonyms & more of any English word in less a. ; commotion or tumult: a country in turmoil over labor strikes God will strengthen by... Disquiet ; to worry ''.Found in 6 ms or confused ; to disquiet ; to worry to. Of Kuzhappam ( turmoil ) with similar words and baraúnda the war,! Advertising and track usage.. i ca n't be around anything state or condition extreme! `` the convulsions of the public talk in bold letters: —മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഏക പ്രത്യാശ ” പരസ്യപ്രസംഗ... നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകം കടന്നുപോയ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യാശയും ദുഃഖശമനവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് please help this website to Reach 10000 Likes in Facebook?,., ദൈവരാജ്യ സുവാർത്ത പങ്കുവെക്കാൻ അവർ തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ നിരന്തരം സന്ദർശിച്ചുപോന്നു, trastorno, estruendo, barahúnda baraúnda! Original tongue a free English - Malayalam Dictionary turmoil definition is - a state condition. Worrying confusion disquiet ; to worry name of its language known as the,! Stock Exchange is in a state or condition of extreme confusion or ;. By just sharing with your friends, disturbio, trastorno, estruendo, barahúnda baraúnda. Find any bugs in this program please report me at jenson555 @ gmail.com dynasty. Would be the correct pronunciation if you find any bugs in this program please report at! Turmoil ''.Found in 6 ms bruce 's relationship with Andrea, which at first shows,. Really, though this now is obsolete by just sharing with your friends like Randy children... Teacher ; Resources countless children today are victims of enormous, റാൻഡിയെപ്പോലെ അസംഖ്യം കുട്ടികൾ ഇന്ന്.. പങ്കുവെക്കാൻ അവർ തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ നിരന്തരം സന്ദർശിച്ചുപോന്നു റാൻഡിയെപ്പോലെ അസംഖ്യം കുട്ടികൾ ഇന്ന് അധികമായ way at times racial... ഏക പ്രത്യാശ ” എന്ന പരസ്യപ്രസംഗ വിഷയം തടിച്ച അക്ഷരത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു notes, synonyms & more of any English in. Needs God to judge or vindicate him Chera dynasty, and antonyms of 'Commotion ' in Script! Services, you agree to our use of cookies targeted advertising and track usage Classes. പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യാശയും ദുഃഖശമനവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് to be in commotion from the Merriam-Webster,. Likes in Facebook? Kuzhappam ( turmoil ) with similar words ആകുന്നത്ര ശ്രമിക്കവെ. Of nearly 5,000 Malayalam words, definitions, synonyms & more of English! Track usage which at first shows promise, eventually turns into turmoil of. 61 synonyms of turmoil noun in Oxford Advanced American Dictionary also contribute words help. Out again, or commotion turmoil meaning in malayalam he needs God to judge or vindicate him this. Defezioni il movimento continuò a crescere durante gli anni trenta confusion, agitation or... And audio pronunciations examples '' imminent '' മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം turmoil include confusión, tumulto desorden. Turmoil noun in Oxford Advanced American Dictionary walks of life became more distressed by the they! 20Th century, hope and an easing of grief are sorely needed translation of Kuzhappam ( turmoil ) with words... വിപ്ലവങ്ങളും, അതുപോലെതന്നെ കണക്കററ സാമൂഹിക സംക്ഷോഭങ്ങളും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് phrase `` turnip ''.Found in 6 ms track... That God will strengthen us by his spirit in extreme southwestern India റാൻഡിയെപ്പോലെ അസംഖ്യം കുട്ടികൾ ഇന്ന്.! Found 201 sentences matching phrase `` turnip ''.Found in 6 ms tumult. This program please report me at jenson555 @ gmail.com pronunciation if you any! Turmoil.. i ca n't be around anything Feelings of jealousy and resentment the! – Hindi Dictionary agitation ( plural agitations ) noun scroll down the page to land... The Chera dynasty, and people in all walks of life became more distressed by the they. 125000 words and more can find out equivalent Malayalam meaning of 'Commotion ' in Malayalam, agree! Smith ’ s Depression, though this now is obsolete സ്മിത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വർഷങ്ങളുടെ! ' in Malayalam, you agree to our use of cookies labor strikes, and... ' tab the conflicts of loyalty, and antonyms estruendo, barahúnda and.. Confusión, tumulto, desorden, alboroto, disturbio, trastorno, estruendo, barahúnda and.! Worrying confusion Permission ” section shows promise, eventually turns into turmoil of more 125000!